Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

120/P-024/2021 „Dostawa potencjostatów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w podziale na pakiety” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-16 2021-11-24 10:00 2021-11-17
120/P-013/2021 „Dostawa wraz z instalacją wysokowydajnego hybrydowego detektora promieniowania rentgenowskiego zliczającego fotony (HPC) wraz z akcesoriami” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-21 2021-10-05 10:00 --
120/P-017/2021 „Dostawa komory przeznaczonej do pracy w atmosferze beztlenowej wraz z wyposażeniem” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-10 2021-09-20 10:00 --
120/P-016/2021 „Dostawa zestawu do pomiarów cienkich warstw na powierzchni cieczy metodą PM-IRRAS obejmujący spektrometr FTIR wraz z wanną Langmuira i niezbędnym wyposażeniem” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-10 2021-09-21 10:00 --
120/P-014/2021 „Wykonanie remontu dachu pomieszczenia auli w budynku gmachu Wydziału Chemii”, ul. Pasteura 1 Warszawa” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-06 2021-09-27 10:00 --
120/P-012/2021 „Dostawa drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-31 2021-09-09 10:00 --
120/P-009/2021 Dostawa mineralizatora mikrofalowego z wyposażeniem. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-20 2021-07-29 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa