Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 64  pokazuj  pozycji

120/P-030/2022 "Dostawa wzmacniacza mocy na cele Wydziału Chemii" Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-29 2023-01-25 10:00 --
120/P-054/2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety dla Wydziału Chemii Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-27 2023-01-27 10:00 --
120/P-052/2022 "Dostawa wyposażenia do laboratorium badań przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz II, w ramach projektu CEPT II" Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-27 2023-01-26 10:00 --
120/P-045/2022 „Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety dla Wydziału Chemii" Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-21 2023-01-20 10:00 --
120/P-051/2022 "Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety dla Wydziału Chemii" Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-20 2023-01-19 10:00 --
120/P-055/2022 „Laboratorium badań przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz III: Dostawa systemu do syntezy związków znakowanych izotopami metalicznymi oraz F 18 i C11 w ramach projektu CEPT Il” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-20 2023-01-26 10:00 --
120/P-047/2022 „Dostawa sprzętu komputerowego, audio, wideo i innych urządzeń do wyposażenia pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko na Wydziale Polonistyki, dla potrzeb realizacji projektu pt. „Badanie mowy zaburzonej i funkcji prymarnych za pomocą artykulografu CARSTENS AG501 i analizatora rozkładu pola akustycznego” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-16 2023-01-17 10:00 --
120/P-043/2022 Dostawa i montaż mebli dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-14 2023-01-16 10:00 --
120/P-050/2022 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UW Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-14 2023-01-16 10:00 --
120/P-036/2022 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UW Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-12-22 10:00 --
120/P-044/2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety dla Wydziału Chemii Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-12-16 10:00 --
120/P-041/2022 Dostawa i montaż klimatyzacji dla Wydziału Chemii UW Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-09 2022-11-29 10:00 --
120/P-038/2022 „Laboratorium badań przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz III: Dostawa systemu do syntezy związków znakowanych izotopami metalicznymi oraz F 18 i Cl 1 w ramach projektu CEPT Il” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-09 2022-12-06 10:00 --
120/P-032/2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety dla Wydziału Chemii Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-21 2022-11-22 10:00 --
120/P-017/2022 Dostawa drobnych urządzeń laboratoryjnych Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-21 2022-11-22 10:00 --
120/P-042/2022 Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych podczas wydarzeń na Wydziale Chemii UW Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-17 2022-10-26 10:00 --
120/P-037/2022 Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-26 2022-10-04 10:00 --
120/P-005/2022 Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków ochrony osobistej dla Wydziału Chemii na okres 12 miesięcy Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-26 2022-10-05 10:00 --
120/P-025/2022 Dostawa i montaż mebli na potrzeby statutowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-20 2022-10-21 10:00 --
120/P-040/2022 „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-16 2022-10-13 10:00 --
120/P-039/2022 „Dostawa używanego spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-02 2022-09-12 10:00 --
120/P-002/2022 Dostawa sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych dla Wydziału Chemii UW Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-24 2022-09-20 10:00 --
120/P-027/2022 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UW Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-17 2022-09-13 10:00 --
120/P-034/2022 Świadczenie usługi gastronomicznej podczas wydarzenia „Graduacja Absolwentów rocznika 2019/2020 i 2020/2021 – uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów” w dniu 09.09.2022 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-17 2022-08-25 10:00 --
120/P-033/2022 „Laboratorium badań przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz. I: Dostawa skanera do badań przedklinicznych technikami izotopowymi (CEPT II)” Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-17 2022-09-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa